Despre noi copie

Povestea noastra a "Licuricilor"

O afacere de familie dezvoltata intr-o companie de success!

Compania Licurici Impex a fost infiintata in anul 1993, Intr-o perioada de tranzitie pentru economia romaneasca. In acele timpuri, inceputul unei afaceri era o provocare In sine, mai ales In domeniul comertlui. Cu toate acestea, fondatorii Licurici Impex aveau o viziune clara si o pasiune puternica pentru ceea ce doreau sa faca.

Ne-am lansat ca o mic? afacere de familie, intr-un apartament de bloc in orasul Onesti, dorindu-ne s? oferim clien?ilor servicii de calitate superioar? la pre?uri accesibile, iar acest lucru s-a dovedit a fi o strategie de succes. În curând, ne-am extins gama de produse si servicii.

Marius Dan, Fondator & CEO Licurici Impex SRL

Ca marea majoritate a firmelor am început prin a face comer? cu am?nuntul. Începutul a însemnat mult? munc? si sacrificii.

Am deschis primul depozit en-gros in One?ti, la parterul unui bloc cu 10 etaje. Apoi am cump?rat primul spa?iu lâng? Bazarul din One?ti. Acolo am decis s? începem distribu?ia de bere ?i b?uturi ?i uite a?a, povestea noastr? a continuat iar firma noastr? a crescut ?i a devenit un nume de încredere mai întâi pe pia?a local?, iar apoi ?i pe cea interna?ional?, datorit? înfiin??rii diviziei de transporturi care s-a dezvoltat rapid, profitând de cererea în cre?tere de pe pia?a din vestul Europei. Camioanele cu sigla Licurici pot fi v?zute la treab? pe ?oselele ?i autostr?zile din întreaga Europ?, reprezentând un alt motiv de mândrie pentru noi.

Am f?cut investi?ii semnificative în tehnologie, echipamente, dar ?i în personalul nostru, care a primit constant training-uri ?i instruiri pentru a se dezvolta profesional ?i a fi în pas cu noile tendin?e din industrie. Cu toate c? am crescut ?i am evoluat mult de la înfiin?are, am r?mas fideli valorilor care ne-au adus întotdeauna success ?i încrederea partenerilor no?tri.